Oferta

Metoda Callana

Szybka nauka mówienia

Jest to Metoda opracowana przez Pana Robina Callana, Anglika, mieszkającego na stałe pod Cambridge.

Została nazwana Metodą Callana od nazwiska jej twórcy.

Metoda Callana uczy mówić w języku angielskim płynnie, bez tłumaczenia z języka ojczystego. Uczy myśleć w języku angielskim i odpowiadać automatycznie tak jak to robimy w rodzimym języku. Jest oparta na metodzie jaką stosuje matka ucząc dziecko języka bez tłumaczenia zawiłości gramatyki i uczenia się słówek na pamięć. Uczy języka żywego z idiomami i subtelnościami właściwymi dla języka angielskiego.

Nauka języka angielskiego metodą Callana jest czterokrotnie krótsza niż tradycyjnymi metodami. Na przykład: przygotowanie się do egzaminu FCE wymaga około 640 godzin nauki metodą tradycyjną. Stosując metodę Callana skracamy ten czas do około 160 godzin zegarowych.

Studenci mówią po angielsku przez całą lekcję. Każdy student mówi tę samą ilość czasu. Jest 'bombardowany' pytaniami na które musi odpowiedzieć od razu bez tłumaczenia z języka ojczystego. Nie pozwalamy myśleć na lekcji w języku ojczystym.

Każda grupa jest prowadzona przez co najmniej dwóch lektorów w celu przyzwyczajenia do różnych typów akcentu i wymowy. Każda lekcja pozwala wzbogacić się o nowe zwroty, idiomy i słowa. Gramatyka nie stwarza problemu, staje się oczywista.

Każdy może wziąć udział w jednej próbnej lekcji i sam zdecydować czy to jest właściwa dla niego metoda. Ani wiek ani brak uzdolnień nie są przeszkodą.
wiecej informacji

JAK STUDENCI MOGĄ SPRAWDZIĆ,
CZY METODA JEST STOSOWANA POPRAWNIE.

Jednym z problemów nowych wynalazków jest to, że ludzie początkowo ich nie rozumieją i w związku z tym nie potrafią ich poprawnie stosować. W naturze ludzkiej leży chęć dokonywania zmian tak, aby służyły ich własnym ideom i teoriom. Podobnie jak w przypadku aparatu fotograficznego, auta czy fotokopiarki - Metoda Callana działa najlepiej wówczas gdy dokładnie wykonuje się jej instrukcje. Dziewięciu nauczycieli na 10-ciu stosuje Metodę Callana dokładnie według instrukcji - ale zdarza się, że dziesiąty nauczyciel zapomni o jednej czy dwu sprawach. Jeżeli to się zdarzy studenci powinni osobiście zwrócić mu uwagę lub zgłosić to na recepcji, czy też nawet napisać o tym do Szkoły. Oczywiście, jak wszyscy ludzie, i nauczyciele nie lubią być krytykowani - jednakże zaakceptują te uwagi, gdyż służą one dobru studentów. Poniżej podajemy najważniejsze punkty, które pozwalają sprawdzić czy nauczyciel stosuje Metodę i czy uczy prawidłowo.

Trzymać się ściśle metod
Nauczyciel powinien trzymać się ściśle Metod i uczyć w ten sam sposób co inni nauczyciele.

Punktualność
Nauczyciel powinien zaczynać lekcje nie później niż dwie minuty po dzwonku. Jeżeli nauczyciel zaczyna pięć minut później, powinien przedłużyć ją o pięć minut.

Ubiór
Nauczyciele powinni ubierać się schludnie. Nie powinni nosić jeansów czy trampek, i za wyjątkiem dużych upałów, zawsze nosić krawat.

Zadawajcie pytania
Na początku i końcu każdej lekcji nauczyciel powinien zachęcać studentów do zadawania pytań.

Nauczyciel stoi
Kiedy nauczyciel zadaje pytania, powinien stać około l metr za swoim stolikiem. Nauczyciel może siedzieć kiedy jest dyktando lub kiedy słucha czytania.

Zadawać każde pytanie dwa razy
Nauczyciel powinien zawsze zadawać każde pytanie dwa razy, bardzo szybko, i natychmiast zmuszać studentów do odpowiedzi na nie, podpowiadając im początek odpowiedzi.

Zmuszać studentów do odpowiedzi
Nauczyciel nie powinien czekać ani sekundy aż student zacznie odpowiadać, ale winien skłaniać go do szybkiej odpowiedzi, pomagając i "wyciągając" z niego tę odpowiedź.

Nie powinno być ani chwili ciszy
Nie powinno być ani chwili ciszy podczas lekcji. Nauczyciel i studenci powinni mówić cały czas.

Nauczyciel powinien mówić cały czas
Nauczyciel powinien mówić cały czas. Powinien odpowiadać razem ze studentem, nawet wtedy, gdy student nie potrzebuje jego pomocy.

Błyskawiczne pytania
W momencie kiedy student kończy odpowiadać na pytanie, nauczyciel powinien natychmiast zadawać pytanie innemu studentowi.

Każdemu tyle samo pytań
Nauczyciel powinien zadawać tyle samo pytań każdemu studentowi. Poprawna wymowa
Nauczyciel powinien natychmiast poprawiać wymowę i akcent studentów.

Czytanie i dyktanda
Kiedy dzwonek oznajmia, że mija 25 minut lekcji, nauczyciel powinien rozpocząć czytanie i dyktando.

Powtórki
Nauczyciele powinni powtarzać każdą lekcję cztery do siedmiu razy, aby studenci mogli rozumieć go, kiedy mówi bardzo szybko.

Rozmowy
Nauczyciele nie powinni rozmawiać ze studentami podczas lekcji.

Co rozumiemy przez rozmowy
Na przykład: kiedy nauczyciel zadaje pytanie "Gdzie chciałbyś mieszkać gdybyś był milionerem", a student odpowiada - "Na południu Francji", rozpoczyna się rozmowa o południowej Francji.

Spokojne wprowadzenie nowych studentów
Kiedy nowy student dołącza do grupy, nauczyciel nie powinien zadawać mu żadnych pytań na pierwszej lekcji, i jedno lub dwa pytania na drugiej lekcji.

Wskazywanie na studenta
Nauczyciel nie powinien wywoływać studenta po imieniu kiedy zadaje pytania, ale wskazywać na niego ołówkiem.

Zmienianie pytań
Nauczyciel nie może zadawać innych pytań niż te które są w podręcznikach Metod. (Te same pytania są w podręcznikach studentów).

Nie dodawać materiału
Nauczyciel nie powinien korzystać z żadnych dodatkowych materiałów a | jedynie z podręczników Metod Cal-lana.

Podręczniki do egzaminów
Tylko podczas przygotowań do egzaminów Cambridge nauczycie) może używać innych materiałów. Są to zbiory zadań i ćwiczeń z egzaminów Cambridge z poprzednich lat.

Materiał ze wszystkich podręczników Callana powinien być nauczany w ten sam sposób
Podstawowe założenia Metod są takie same dla wszystkich podręczników, dlatego też pytania powinny być zawsze zadawane z tą samą szybkością, a odpowiedzi "wyciągane" od studentów bez przerwy.

Wietrzenie klas
Nauczyciel lub studenci powinni otwierać okna po każdej lekcji, by sale były systematycznie wietrzone.