Oferta

TOLES

TOLES - TEST OF LEGAL ENGLISH SKILLS

Egzamin TOLES testuje umiejętność posługiwania się językiem prawniczym. Osoba zdająca egzamin musi wykazać się zdolnością negocjowania, tworzenia dokumentów prawnych, czytania złożonej dokumentacji i pisania listów formalnych.

TOLES jest przeprowadzany w British Council w Warszawie i Krakowie oraz w Centrach Egzaminacyjnych British Council na terenie całej Polski.

Kandydaci mogą przystąpić do egzaminu na dwóch poziomach:

* TOLES Foundation – poziom średniozaawansowany (FCE)
* TOLES Advanced – poziom zaawansowany (CAE)

TOLES Foundation organizowany jest w grudniu, marcu i czerwcu, TOLES Advanced na życzenie kandydatów (dla grup co najmniej pięcioosobowych).

TOLES British Council