Oferta

LCCI

Egzaminy LCCI IQ - London Chamber of Commerce & Industry International Qualifications

Język angielski już dawno temu zyskał status języka biznesu. Sprawne posługiwanie się nim umożliwia efektywniejsze poruszanie się w świecie handlu, informatyki, marketingu, nauki itp., a także zwiększa konkurencyjność na coraz bardziej otwartym ale i wymagającym rynku pracy.

Nasze wejście do Unii Europejskiej otwiera szereg możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, jak również zatrudnienia w inwestujących w Polsce firmach międzynarodowych. Jednym z podstawowych wymogów stawianych kandydatom przez pracodawców jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim w środowisku pracy.

Od 2005 roku jesteśmy zarejestrowanym ośrodkiem egzaminacyjnym LCCI.

Egzaminy LCCI oferowane przez London Chamber of Commerce and Industry, potwierdzają znajomość języka angielskiego w zakresie biznesu i cieszą się uznaniem pracodawców.

Szkoła BOKANO School of English proponuje kursy przygotowujące do egzaminów LCCI English for Business PL, I, II, III i IV.

W ramach kursu kandydaci zapoznają się między innymi z zasadami pisania takich dokumentów handlowych jak:

* EFB, Preliminary Level - notatki wewnątrzbiurowe
* EFB, LEVEL 1 - listy, memo
* EFB, LEVEL 2 - listy, ulotki, memo, raporty, artykuły etc
* EFB, LEVEL 3 - listy, raporty, faksy, notatki etc
* EFB, LEVEL 4 - listy, streszczenia artykułów, streszczenia w formie business planu, analizy, reklamy, komunikaty prasowe, przygotowanie publicznych wystąpień

Ponadto kursy przygotowujące do egzaminów LCCI 2 i LCCI 3 obejmują wiele ćwiczeń konwersacyjnych z uwagi na to, że oba egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej.

Przygotowujemy również do tematycznych egzaminów LCCI, które oprócz potwierdzenia umiejętności językowych są także uznawanym przez zagranicznych pracodawców dowodem kwalifikacji zawodowych. Są to egzaminy z różnych dziedzin biznesu, rachunkowości, zarządzania i marketingu, obsługi ruchu turystycznego oraz prawa.

Niniejszą ofertę kierujemy do Studentów poszukujących pracy, a także osób pracujących, które pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.