Oferta

CPE

CPE Certificate of Proficiency in English,
to dokument potwierdzający biegłość językową.
Egzamin na tym poziomie jest najtrudniejszym egzaminem z języka angielskiego (poziom C2 programu ramowego Rady Europy). Egzaminowany musi wykazać się perfekcyjną znajomością słownictwa i gramatyki, i różnorodnością stylu wypowiedzi w każdym kontekście językowym. Wiele osób przystępuje do egzaminu na poziomie CPE dla własnej satysfakcji.
Egzamin składa się z pięciu części:

  • Reading (90 min.; 40 punktów)
  • Writing (120 min.; 40 punktów)
  • English in Use (90 min.; 40 punktów)
  • Listening (ok. 40 min.; 40 punktów)
  • Speaking (ok. 19 min.; 40 punktów)


Certyfikat CPE jest honorowany na świecie przez uczelnie brytyjskie, instytucje oświatowe i handlowe.
W Polsce organizowane są dwie sesje egzaminacyjne CPE:

  • sesja letnia (maj - czerwiec)
  • zimowa (listopad - grudzień)


CPE British Council