Oferta

CAE

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)

Certificate In Advanced English CAE jest jednym z serii egzaminów oferowanych przez University of Cambridge.

Egzamin ten został wprowadzony w 1991 roku i od tego czasu cieszy się dużym powodzeniem.
Przeznaczony jest dla osób poszukujących wiarygodnego i uznawanego na całym świecie świadectwa swoich kompetencji językowych.

Certyfikat ten stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji językowych (poziom czwarty systemu ALTE - C1 wg standardów europejskich nauczania języków obcych) i otwiera drogę do edukacji na uczelniach zagranicznych i do kariery zawodowej.

Osoby legitymujące się tym certyfikatem mogą uczyć języka angielskiego w polskich szkołach publicznych po ukończeniu kursu z pedagogiki.

CAE British Council