Oferta

BEC

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC)

Żyjemy w czasach intensywnych przemian związanych ze zwiększonym przepływem i dostępem do informacji, otwarciem rynków, przemieszaniem kultur. Polska stała się krajem otwartym dla inwestycji zagranicznych, koncernów międzynarodowych, w których wielu Polaków znalazło zatrudnienie. Równocześnie stosunkowo liczne grono osób decyduje się na wyjazd za granicę w celu podjęcia nauki, pracy czy zdobycia nowych doświadczeń.

Stoimy dziś przed szansą realizacji planów zawodowych i naukowych oraz szerokopojętego samorozwoju. Musimy jednak sprostać wielu nowym wyzwaniom. Jednym z nich jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji w celu zwiększenia swojej konkurencyjności na wymagającym rynku pracy czy to w Polsce, Europie czy poza nią.

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim to podstawowy warunek sprawnego poruszania się w globalnej rzeczywistości. Certyfikaty BEC - BUSINESS ENGLISH CERTIFICATES - to niepodważalne świadectwo potwierdzające znajomość języka angielskiego w zakresie Business English zgodnie z europejskimi standardami zakresie nauczania i testowania znajomości języków obcych. W ciągu ostatnich kilku lat popularnośc i ranga egzaminów BEC ciągle rosną w Polsce jak i za granicą.

Posiadanie certyfikatu zwiększa nasze szanse na rynku pracy, ponieważ egzaminy BEC cieszą się opinią wiarygodnego sprawdzianu znajomości Business English wśród pracodawców polskich i zagranicznych. Ponadto, znaczna część uczelni brytyjskich przyjmuje studentów spoza Wielkiej Brytanii na kierunki ekonomiczne po zdaniu egzaminu BEC HIGHER.

Egzaminy BEC organizowane są 6 razy w roku i obejmują trzy poziomy.

  • BEC Preliminary
  • BEC Vantage
  • BEC Higher