Oferta

język rosyjski

I. JĘZYK ROSYJSKI DLA TURYSTÓW

Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku i podróżniczych szaleństw. Jeżeli Państwo zdecydują się na wyprawę do któregoś z zakątków rozciągających się od Bałtyku po Morze Japońskie , od śniegów północy po nadkaspijskie lub nadbajkalskie plaże; jeżeli zamierzają Państwo zobaczyć Kreml lub odwiedzić Petersburg świętujący trzechsetną rocznicę swego powstania, to kurs ten adresowany jest właśnie do Państwa. Pozwala on bowiem bez szczególnego wysiłku uzyskać sprawności komunikacyjne niezbędne i zarazem wystarczające w przemierzaniu - geograficznie patrząc - połowy świata.

Program kursu obejmuje niezbędne informacje krajoznawcze i gramatyczne oraz sytuacje komunikacyjne związane z podróżowaniem, przekraczaniem granic i codziennością turysty. Należą do nich:

* powitanie, pożegnanie, zawieranie znajomości
* na lotnisku i w samolocie
* na dworcu kolejowym i w pociągu
* odprawa paszportowa i celna
* w hotelu
* zwiedzanie
* środki lokomocji
* spotkania towarzyskie
* w restauracji
* na poczcie
* na policji
* u lekarza
* w banku
* rozmowa telefoniczna
* zakupy
* pytanie o drogę

Uczestnictwo w zajęciach pozwoli szybko opanować podstawy języka i skutecznie radzić sobie z czekającymi Państwa wyzwaniami. Może też być początkiem dalszej edukacji w zakresie języka rosyjskiego. Prowadzimy zajęcia indywidualne i w małych grupach, zależnie od życzenia klientów. Kurs obejmuje 5 spotkań po 2 godziny (możliwe indywidualne planowanie tempa nauki).

II. JĘZYK ROSYJSKI DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH
III. JĘZYK ROSYJSKI DLA STUDENTÓW

Kursy adresowane są do osób, które nigdy nie uczyły się języka rosyjskiego, a pragną się nim posługiwać. Program obejmuje zatem opanowanie alfabetu, fonetyki, podstaw gramatyki, podstawowych intencji i sytuacji komunikacyjnych oraz grup tematycznych, słownictwa. Zajęcia służą kształceniu kompetencji mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, pisania. Kurs trwa 8 tygodni ( 2 razy po 2 godziny w tygodniu, w sumie 32 godziny), z możliwością uczestnictwa w zajęciach grupowych lub indywidualnych oraz możliwością indywidualnego ustalenia tempa nauki. Po ukończeniu kursu możliwa jest jego kontynuacja na wyższym stopniu zaawansowania.

IV. JĘZYK ROSYJSKI DLA ZAPOMINAJĄCYCH LUB BYŁYCH NIECHĘTNYCH

Ponoć stara przyjaźń nie rdzewieje, zmienia tylko postać swą, a zatem byłym szkolnym buntownikom, outsiderom, rewolucjonistom i wszelkiej maści nieprawomyślnym, weteranom bojów z tymże językiem - tym wszystkim którym zakazano nieuczenia się języka rosyjskiego, a którzy starali się skutecznie o tym zakazie zapomnieć, a dziś pragnęli by zobaczyć, że za niegdysiejszą nieprzyjazną otoczką ukrywa się całkiem sympatyczny język a w nim piękno i tajemnica bezkresów Rosji i krajów rosyjskojęzycznych...ale cóż tu dużo mówić.... najlepiej przekonać się samemu - TYM wszystkim kurs ten dedykujemy. Lecz nie tylko im. Jest to także kurs dla tych, którzy język ów darzyli sympatią, lecz długo ( a nawet trochę dłużej) nie posługiwali się nim. Celem kursu jest szybkie odświeżenie znajomości języka, kształcenie sprawności komunikacyjnej. Oferujemy nie tylko powtórzenie, lecz także - w perspektywie - możliwość dokształcenia w zakresie specjalistycznym (biznes, dyplomacja itp.) Kurs trwa 8 tygodni (2 razy po 2 godziny w tygodniu w sumie 32 godziny), z możliwością uczestnictwa w zajęciach grupowych lub indywidualnych oraz możliwością indywidualnego ustalania tempa nauki.

V. JĘZYK ROSYJSKI DLA DZIECI

Kurs przeznaczony jest dla najmłodszych, jego celem jest opanowanie podstaw języka rosyjskiego, głównie w zakresie mówienia, w odniesieniu do zainteresowań dziecka. Kurs trwa cztery tygodnie (2 razy po 2 godziny w tygodniu, w sumie 16 godzin).